Kaip įgauti aukščiausią suvokimą? Knygos užsakymas

Tai devintoji A. Kažersko knyga. Šį skirta dvasingumo gurmanams, kuriems nusibodo dvasinė beletristika, įmantrios sąvokos, ritualai ir vaizduotės žaismai. Tai veda tik į proto ir vaizduotės labirintus, bet ne į aukščiausiąjį suvokimą, kurį gali pasiekti žmogus kaip po toks. Knyga parašyta ypač paprasta eksperimentine ir vedančiąją kalba į sluoksnį, kuriame visa egzistuoja, bet vienetai suvokia. Daugelis dvasinių turistų ten neužklysta. Knygoje rasite pratimus, vedančius į nuovokos plėtimą ir suvokimą. Ten kur pradžia ir pabaiga. Kur paprastumas ir genialumas. Ten kur aukščiausias suvokimas, kurį gali patirti žmogus. Kartą, tai suvokus – kelio atgal nėra. Laisvė niekad negrįžta į kalėjimą, kaip ir beribiai suvokimai į bukus šablonus, kurie skirti masėms, bet ne suvokusioms asmenybėms.

Turinys:

 • Įvadas. 4 psl.
 • 1 skyrius. Patirtys ir įvairiapusė teorija. 12 psl.
 • 2 skyrius. Kaip sutvarkyti mintis ir atmintį? 33 psl.
 • 3 skyrius. Pasąmonė ir įpročiai. 39 psl.
 • 4 skyrius. Ligos. 45 psl.
 • 5 skyrius. 4 žmogaus kūnai. 60 psl.
 • 6 skyrius. Aukščiausias suvokimas. 73 psl.
 • 7 skyrius. Meditacija. 89 psl.
 • 8 skyrius. Kelionė į aukščiausią suvokimą. 98 psl.
 • 9 skyrius. Pokalbis iš aukščiausio suvokimo būvio. 102 psl.
 • 10 skyrius. Namų darbai. 106 psl.
 • Pabaiga. 116 psl.

Su užsakiusiais bus susisiekta el. paštu dėl spausdintos knygos pristatymo ir apmokėjimo.

Kaina – 50 €.

Užsakyti